Contact Us

Grace Gospel Mission Society,

C/O Rev.Dr. Anuparthi John Prabhakar,

Polavaram (P.O); Mundlamur (Mandal),

Prakasam (Dist); Andhra Pradesh,

India- 523265.

Mobile : +91-9440238782, 9848196710

Email: ajprabhakar@gmail.com

Messages & Events

Gospel Meetings from 1-3, May 2017 at Polavaram, Mundlamur(M), Prakasam District, A.P., India-523265... read more..

Gospel Meetings from 25 - 27, April 2016.... read more..

Youth Retreat-2017... read more..